Top 20 Bài thơ hay viết về tháng 5

Top 20 Bài thơ hay viết về tháng 5 11-05-2021 20 8944 0 0 Báo lỗi Tháng Năm, tháng của cái nắng vàng rực cháy màu phượng. Tháng Năm, thương lưng mẹ đầm đìa mồ hôi giữa trời rộng, thương đôi tay cha thô sạm bỏng rát. Tháng Năm, dế rát họng gọi hè về […]

Read More